TAG:

thời vua lê chúa trịnh

  • 21/03/2021, 07:00

    “Đế trụ tướng môn”

    “Đế trụ tướng môn”

    Trăm năm là một đời người. Ai đế vương ai công hầu khanh tướng, ai tráng sĩ ai nhà thơ, ai võng lọng ngựa xe ai cày sâu cuốc bẫm. Tất cả đều vốn từ những hạt bụi trong vũ trụ rồi lại trở về cát bụi xa xăm.


TOP