Reatimes.vn

TAG:

THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN

 • 25/09/2020, 18:12

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26 - 27/9/2020

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26 - 27/9/2020

  Hai ngày cuối tuần 26 - 27/9/2020, EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện để theo dõi và bảo trì điện lưới.

 • 14/08/2020, 17:43

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 15 - 16/8/2020

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 15 - 16/8/2020

  Hai ngày cuối tuần 15 - 16/8/2020, EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện để theo dõi và bảo trì điện lưới.

 • 31/07/2020, 19:13

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 1/8 - 2/8/2020

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 1/8 - 2/8/2020

  Việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết. Dưới đây là lịch cắt điện Hà Nội ngày 1/8 - 2/8/2020.

 • 17/07/2020, 19:27

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 18 - 19/7/2020

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 18 - 19/7/2020

  Điện là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 25/06/2020, 07:06

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26/6

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 26/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 24/06/2020, 07:11

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/6

  Thông báo lịch cắt điện Hà Nội ngày 25/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 23/06/2020, 08:02

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 24/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 24/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 22/06/2020, 07:32

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 23/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 23/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 21/06/2020, 12:31

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 22/6

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 22/6

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 20/06/2020, 07:31

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 21/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 21/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 19/06/2020, 08:17

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 20/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 20/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 17/06/2020, 07:13

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 18/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 18/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 16/06/2020, 07:40

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 17/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 17/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 15/06/2020, 08:22

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 16/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 16/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.

 • 14/06/2020, 07:49

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 15/6 trên toàn khu vực thành phố

  EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện 15/6 trên toàn khu vực thành phố

  Điện luôn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, việc sử dụng thường xuyên, liên tục các thiết bị điện sẽ khiến điện bị quá tải. Chính vì thế, việc cắt điện tạm thời để sữa chữa, bảo trì là cần thiết.


TOP