Reatimes.vn

TAG:

thu gom rác thải xây dựng

  • 29/05/2019, 23:30

    Đô thị vẫn lem nhem bởi rác thải xây dựng

    Đô thị vẫn lem nhem bởi rác thải xây dựng

    Chiếm khoảng 25% chất thải sinh hoạt, nhưng việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong xây dựng chưa thực sự hiệu quả gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, tình trạng đổ rác trộm vẫn diễn ra phổ biến.


TOP