thu hồi đất nông nghiệp

Năm 2025: Người dân có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi sẽ được bồi thường ra sao?

Năm 2025: Người dân có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi sẽ được bồi thường ra sao?

Chính sách & cuộc sống

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, cũng từ thời điểm này, người dân có quyết định thu hồi đất nông nghiệp sẽ nhận được những quyền lợi theo quy định của luật mới.

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư như thế nào?

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư như thế nào?

Tin tức

Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp làm khu dân cư được xác định là trường hợp thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

TP. Nha Trang: Thu hồi, chuyển đổi hơn 710ha đất nông nghiệp trong năm 2021

TP. Nha Trang: Thu hồi, chuyển đổi hơn 710ha đất nông nghiệp trong năm 2021

Tin tức

Trong năm 2021, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ thu hồi hơn 329ha đất nông nghiệp; chuyển đổi hơn 383ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Lên đầu trang
Top