Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thời sự

Sáng nay (16/1), Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên toàn thể thứ 6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thời sự

Sáng 1/10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban, để thảo luận, thống nhất những nội dung của 2 văn kiện Tiểu ban đang xây dựng.

Sẵn sàng cho giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn

Sẵn sàng cho giai đoạn đổi mới mạnh mẽ hơn

Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới ý kiến của một số nhà nghiên cứu rằng "đổi mới I" đã đưa đến những thành công lớn trong hơn 30 năm qua nhưng các động lực cho nền kinh tế đã bị giới hạn, chúng ta cần có "đổi mới II".

Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII làm việc tại Mỹ

Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII làm việc tại Mỹ

Thời sự

Hai bên đã đề cập tới nhiều chủ đề như bối cảnh và xu thế toàn cầu, mục tiêu và tầm nhìn; giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng: Chiến lược, phương hướng kinh tế - xã hội phải thể hiện rõ khát vọng phát triển

Thủ tướng: Chiến lược, phương hướng kinh tế - xã hội phải thể hiện rõ khát vọng phát triển

Thời sự

“Đánh giá tình hình cho đúng, cho sát, đồng thời có khát vọng phát triển, đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi, để đưa dân tộc ta có bước phát triển mới”, Thủ tướng nêu rõ tại cuộc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII vào chiều 22/8.

Thủ tướng: Gam màu sáng là chủ đạo nhưng còn những đốm đen nguy hại

Thủ tướng: Gam màu sáng là chủ đạo nhưng còn những đốm đen nguy hại

Thời sự

Chiều 13/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe ý kiến các nhà khoa học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội góp ý cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII và nhìn nhận các ý kiến rất sâu sắc.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với TP.HCM và một số địa phương

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với TP.HCM và một số địa phương

Thời sự

Sáng 7/5, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc với TP.HCM và một số địa phương Nam Bộ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Thời sự

Sáng 9/11, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp.

Lên đầu trang
Top