Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

"Theo Lê Anh/Báo Đại Đoàn Kết"

  • 01/07/2022, 06:16

    Làm rõ nguồn tiền Quỹ nhà ở xã hội

    Làm rõ nguồn tiền Quỹ nhà ở xã hội

    Dù các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 2ha trở lên tại đô thị được quy định phải bố trí 20% quỹ đất làm NƠXH, thế nhưng việc quản lý quỹ này hiện nay vẫn chưa minh bạch, dẫn đến nguy cơ thất thoát ngân sách.


TOP