Reatimes.vn

"TS. KTS Lê Thị Bích Thuận, Phó tổng thư ký, Tổng hội xây dựng Việt Nam"

  • 28/11/2017, 06:00

    Đô thị xanh - giải pháp "cứu sống" thành phố của tương lai

    Đô thị xanh - giải pháp

    Khi con người sống trong một khu đô thị, phải được hưởng một hệ thống hạ tầng bền vững bao gồm cả hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Đô thị xanh không chỉ là tiết kiệm năng lượng mà ở đó cư dân sống trong khu đô thị đó phải cảm thấy hài lòng, được thụ hưởng các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.


TOP