Reatimes.vn

"Đức An - Ngọc Trâm"

  • 24/11/2021, 10:45

    Mường Thanh ở Đà Nẵng và Nha Trang gặp “hạn nặng”

    Mường Thanh ở Đà Nẵng và Nha Trang gặp “hạn nặng”

    Trong khi Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) bị chính quyền yêu cầu tự khắc phục hậu quả, thì 2 công trình quy mô 40 tầng của Mường Thanh (TP. Nha Trang) bị tạm đình chỉ hoạt động.


TOP