Reatimes.vn

"Theo Ngô Viết Nam Sơn/ Báo Người Lao động"

  • 14/02/2018, 09:35

    Hiến kế cho thành phố đặc thù, đô thị thông minh

    Hiến kế cho thành phố đặc thù, đô thị thông minh

    Quốc hội đã phê duyệt cho TP.HCM áp dụng cơ chế đặc thù trong 5 năm tới, vì thế việc xây dựng đô thị thông minh sẽ có điều kiện phát triển thuận lợi, đem lại hiệu quả cao trong quản lý và phát triển thành phố đầu tàu này.


TOP