Reatimes.vn

"Theo Thế Hoàng (Báo Đầu tư điện tử)"

  • 26/02/2018, 06:01

    Doanh nghiệp xi măng rầm rộ ra quân đầu năm mới

    Doanh nghiệp xi măng rầm rộ ra quân đầu năm mới

    Cùng với Nghệ An, Hà Nam, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có nhiều doanh nghiệp xi măng đóng đô. Trong bối cảnh ngành xi măng dư cung vài chục triệu tấn, các doanh nghiệp xi măng tại Thanh Hóa đều ra quân sản xuất, kinh doanh từ sớm.


TOP