Reatimes.vn

"Theo Hoàng Thắng/Thời báo Kinh tế Sài Gòn"

  • 13/08/2020, 11:00

    Hơn 270.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân

    Hơn 270.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân

    Tình hình giải ngân đầu tư công đã có sự chuyển biến tích cực khi giá trị vốn ước thanh toán từ đầu năm tới hết tháng 7 vừa qua đạt 194.177 tỷ đồng, tương ứng 41,26% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.


TOP