Reatimes.vn

"Theo Trà Giang / Sài Gòn Đầu tư"

  • 28/11/2018, 23:30

    Nghịch lý cây xanh ngoại thành ít hơn nội thành

    Nghịch lý cây xanh ngoại thành ít hơn nội thành

    Đó là những số liệu được đưa ra tại Phiên giải trình của Thường trực HĐND TPHCM với nội dung “Giải trình về quy hoạch, thực hiện quy hoạch các khu vực có chức năng giáo dục, công viên cây xanh trong đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn TP” vào sáng nay 27/11. 


TOP