Reatimes.vn

"Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc Jones Lang LaSalle Việt Nam"

  • 26/02/2019, 06:00

    Thị trường bất động sản năm 2019: Tác động từ 5 xu hướng chính

    Thị trường bất động sản năm 2019: Tác động từ 5 xu hướng chính

    Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018 được đánh giá là đã duy trì sự phát triển ổn định tại hầu hết các sản phẩm. Bước sang năm 2019, thị trường bất động sản sẽ phát triển theo 5 xu hướng, đặc biệt thị trường sẽ thực sự hội nhập và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khối ngoại.


TOP