Reatimes.vn

"Đặng Đức Lộc"

  • 15/06/2018, 06:00

    Lời tự tình của một “công dân” nhà công vụ

    Lời tự tình của một “công dân” nhà công vụ

    Tôi chỉ còn thiếu mỗi việc “làm nhà” là cơ bản có thể vỗ ngực tự hào với ông và cha rằng con từ nay đã thành đàn ông đích thực! Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, khi nơi tôi sống và làm việc là Sài Gòn, một vùng đất mà nhắc đến chữ “nhà” có khi nằm mơ cũng chẳng dám…


TOP