Reatimes.vn

"Theo Doãn Thành/Báo Kinh tế và Đô thị"

  • 29/07/2018, 23:27

    Phát triển đô thị vệ tinh: Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng

    Phát triển đô thị vệ tinh: Đẩy nhanh xây dựng hạ tầng

    Trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội có 5 khu đô thị vệ tinh (ĐTVT) gồm Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Để kết nối trung tâm TP với các ĐTVT rất cần đẩy nhanh xây dựng hạ tầng khung, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, cũng như của cả vùng.


TOP