Reatimes.vn

"Duy Minh"

 • 25/01/2019, 01:45

  Hóa giải nỗi lo tài chính của giới trẻ khi mua nhà

  Hóa giải nỗi lo tài chính của giới trẻ khi mua nhà

  Tiền luôn là vấn đề “muôn thuở” của người mua nhà, đặc biệt với người trẻ chưa có nhiều tích lũy nhưng không muốn “sống khổ hạnh” để tích cóp mua nhà. Thị trường đã nhanh chóng thuộc về những chủ đầu tư nhạy bén, đưa ra được các gói giải pháp tài chính thông minh, “trúng đích” các đối tượng này.

 • 24/01/2019, 15:45

  Hóa giải nỗi lo tài chính của giới trẻ khi mua nhà

  Hóa giải nỗi lo tài chính của giới trẻ khi mua nhà

  Tiền luôn là câu vấn đề “muôn thuở” của người mua nhà, đặc biệt với người trẻ chưa có nhiều tích lũy nhưng không muốn “sống khổ hạnh” để tích cóp mua nhà. Thị trường đã nhanh chóng thuộc về những chủ đầu tư nhạy bén, đưa ra được các gói giải pháp tài chính thông minh, “trúng đích” các đối tượng này.


TOP