Reatimes.vn

"Theo Lê Phi/Báo Pháp luật TP.HCM"

 • 23/07/2018, 06:00

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Ngày 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng và trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam.

 • 22/07/2018, 23:30

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Ngày 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng và trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam.

 • 22/07/2018, 23:30

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải bồi thường nứt nhà dân

  Ngày 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có công văn đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư phối hợp kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng và trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn Quảng Nam.


TOP