Reatimes.vn

"Theo Nguyễn Hạnh/Báo Công thương"

  • 28/02/2020, 06:30

    Dự kiến cả nước có 7 vùng kinh tế - xã hội

    Dự kiến cả nước có 7 vùng kinh tế - xã hội

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo báo cáo bổ sung về các phương án phân vùng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.


TOP