Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

"Theo Thùy Anh/Báo Xây dựng"

  • 30/08/2019, 06:40

    Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng

    Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng

    Tính đến ngày 27/6/2019, tổng số lượng các gói thầu của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được đăng tải là 198 gói, tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng là 14 gói (chiếm tỷ lệ 6,6% về khối lượng) với tổng giá trị là 33,4 tỷ đồng (chiếm 2,1% giá trị).


TOP