Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

"Theo Phương Thảo/Pháp Luật & Xã hội"

  • 10/05/2021, 06:30

    Rà soát để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư về thủ tục

    Rà soát để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư về thủ tục

    Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.


TOP