"Linh An"

  • 30/10/2019, 16:36

    Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

    Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, điểm nghẽn về quy hoạch cũng như việc hạn chế về sản phẩm, dịch vụ du lịch đã khiến cho thị trường du lịch khu vực Bắc Trung Bộ chưa sôi động.


TOP