Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

tín dụng ngoại tệ

 • 06/09/2021, 06:30

  Hỗ trợ tín dụng ngoại tệ cuối năm

  Hỗ trợ tín dụng ngoại tệ cuối năm

  Ngân hàng Nhà nước vừa có động thái giảm lãi suất vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ về 0%.

 • 18/09/2020, 09:16

  Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

  Chưa nên siết thêm tín dụng ngoại tệ

  Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu giảm dần tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ.

 • 28/11/2018, 15:21

  Tín dụng ngoại tệ: Giảm tốc và sẽ dừng hẳn

  Tín dụng ngoại tệ: Giảm tốc và sẽ dừng hẳn

  NHNN Việt Nam đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

 • 08/12/2017, 06:00

  "Hiến kế" làm giảm thiểu tín dụng ngoại tệ

  Một giải pháp có thể làm các NHTM tự hạn chế cho vay ngoại tệ là ngân hàng trung ương yêu cầu các NHTM trích lập dự trữ bắt buộc không hưởng lãi cho các khoản huy động ngoại tệ hoặc tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản tín dụng ngoại tệ của họ.


TOP