Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Phó cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Phó cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Thời sự

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó cục trưởng Cục Báo chí, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Lên đầu trang
Top