Reatimes.vn

TAG:

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

  • 01/09/2020, 15:25

    Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

    Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

    Ngày 31/8, Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 4 Tổng Công ty từ Bộ Xây dựng sang SCIC theo Quyết định 908/QĐ-TTg.


TOP