Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chính sách BĐS

TP.HCM: Ban hành quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA

TP.HCM: Ban hành quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của TP (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2017).
20:01, 04/08/2017

Theo đó, đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM bao gồm: các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thành phần thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các Bộ, ngành Trung ương do UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản.

Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài của TP. HCM,p/chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2017.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, căn cứ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi của TP, khả năng tổ chức thực hiện, khả năng bố trí nguồn lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp UBND TP.HCM thực hiện công tác vận động ODA.

Ngoài ra, các ngành, các đơn vị có chương trình, dự án đề nghị tài trợ có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung về chương trình, dự án vận động tài trợ.

Văn phòng UBND TP.HCM sẽ công bố báo cáo về các kết quả hội nghị vận động ODA trên Trang thông tin điện tử của TP.HCM./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP