Reatimes.vn

TP.HCM: Cục Thuế khoanh nợ, xoá nợ thuế cho gần 280.000 trường hợp

TP.HCM: Cục Thuế khoanh nợ, xoá nợ thuế cho gần 280.000 trường hợp

Số lượng người nộp thuế được Cục Thuế TP.HCM khoanh nợ, xóa nợ là 278.158 trường hợp, với tổng số tiền trên 8.000 tỷ đồng.
12:00, 12/07/2020

Để kiểm soát tốt nợ thuế, Cục Thuế TP.HCM đã chủ động rà soát, điều chỉnh, phân loại nợ, tiến hành đôn đốc thu và áp dụng đầy đủ các thủ tục cưỡng chế đúng quy trình đối với các khoản nợ chuyển từ năm 2019 sang, các khoản nợ của các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng của dịch bệnh và không được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến cuối tháng 5/2020, tổng số nợ thuế năm 2019 chuyển sang năm 2020, Cục Thuế TP.HCM đã thu hồi trên 2.034 tỷ đồng.

Đối với việc chuẩn bị triển khai Nghị Quyết 94/2019/QH14, Cục Thuế TP.HCM luôn bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, củng cố, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phân loại nợ khó thu để thực hiện khoanh tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để kịp thời triển khai ngay khi Nghị Quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Theo đó, Cục Thuế TP.HCM đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng công chức quản lý nợ để đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm hoàn thiện, củng cố các hồ sơ khoanh nơ, xóa nợ theo yêu cầu của Nghị quyết.

Theo thống kê của Cục Thuế TP.HCM, số lượng người nộp thuế được khoanh nợ, xóa nợ là 278.158 trường hợp, với số tiền thuế chậm nộp được xoá là 3.092 tỷ đồng và số thuế khoanh nợ là 5.117 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP