Reatimes.vn

TP.HCM định giá lại khu đất liên quan đến SAWACO

TP.HCM định giá lại khu đất liên quan đến SAWACO

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa tổ chức thẩm định giá lại khu đất 360 Xa Lộ Hà Nội, có nguồn gốc do SAWACO quản lý sử dụng.
08:24, 10/12/2020

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 10357/VP-NCPC, của Văn phòng UBND TP.HCM. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố) được giao chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố, thẩm định lại kết quả chứng thư thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất tọa lạc tại số 360 Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9, tại thời điểm thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo quy định; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo.

Khu đất có diện tích khuôn viên 18.337,5m2, được quy hoạch với mật độ xây dựng 36,1%, chiều cao tối đa 15 tầng, theo Công văn số 11060/STC-BVG ngày 08/12/2014 của Sở Tài chính.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (gọi tắt là SAWACO) là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM. Năm 2017, SAWACO cổ phần hóa, vốn điều lệ hơn 5.139 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh là quản lý, phát triển hệ thống cấp nước và khai thác, sản xuất cung ứng kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ khai thác về nước.

SAWACO là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP.HCM cổ phần hóa  năm 2017

Khu đất 360 Xa lộ Hà Nội, quận 9, với diện tích gần 18.337 m2, được giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình giao thông công chánh, là thành viên của SAWACO, quản lý sử dụng, mục đích sử dụng là đất ở khu dân cư.

Theo Thanh tra thành phố, năm 2006, UBND TP.HCM có văn bản số 8978/UBND-ĐT về duyệt giá bán chỉ định mặt bằng này với tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất là 57,62 tỷ đồng, cùng với 2,6 tỷ đồng tiền giá trị gia tăng công trình trên đất thành 60,2 tỷ đồng.

Như vậy, trừ đi 4.159m2 thuộc phạm vi lộ giới, khu đất 360 Xa lộ Hà Nội còn lại là 14.178 m2 và được bán chỉ định với giá 60,2 tỷ đồng, trung bình mỗi m2 đất có giá 4,24 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 360 Xa lộ Hà Nội tại Chứng thư ngày 5/11/2014 với tổng giá trị là 107 tỷ đồng, quy ra đơn giá quyền sử dụng đất được xác định là 5,846 triệu đồng/m2. Mức định giá này căn cứ vào giá bán căn hộ bình quân là 15 triệu đồng/m2, giá bán đất nền bình quân là 16 triệu đồng/m2 của khu vực dự án.

Theo Kiểm toán Nhà nước, việc thẩm định giá này của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam là không phù hợp với Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài chính xem xét việc định giá quyền sử dụng đất tại 360 Xa lộ Hà Nội, kiểm tra mục đích, động cơ, tính hợp pháp của việc chuyển nhượng dự án, có biện pháp ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư chiến lược với các công ty sau khi được cổ phần hóa.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP