Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
TP.HCM: Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM: Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng đô thị thông minh

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố vừa phát động đến các cơ quan, đơn vị và địa phương phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
12:15, 02/02/2019
TP.HCM hướng đến xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

TP.HCM hướng đến xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc TP cần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với khẩu hiệu “Tích cực đổi mới, sáng tạo để xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X”.

Trong đó tập trung vào các phong trào “Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020, “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng TP đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 – 2022, “Thanh niên TP khởi nghiệp - lập nghiệp” giai đoạn 2017 – 2022, “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 – 2020, người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước... đặc biệt là phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngoài ra, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ TP đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của TP và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú ý khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, khó khăn; tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả…

Tiến Phòng

 
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Liên kết hữu ích

TOP