Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

tượng gỗ dân gian bahnar

  • 23/01/2021, 07:00

    Kỳ V: Hồn tượng gỗ dân gian làng Ốp

    Kỳ V: Hồn tượng gỗ dân gian làng Ốp

    Vốn chỉ tô điểm nhà rông ở các buôn làng, phục vụ tang ma nơi nhà mồ nhưng giờ thì tượng gỗ dân gian Bana, Jrai đã có sự thay đổi lớn khi chuyển từ phục vụ tín ngưỡng sang trang trí không gian sống.


TOP