UBND thành phố Bắc Kạn

Đã đến lúc TP. Bắc Kạn cần điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính

Đã đến lúc TP. Bắc Kạn cần điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính

Quy hoạch

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, quỹ đất ngày càng bị thu hẹp đang là trở ngại lớn để đô thị trung tâm của tỉnh thu hút đầu tư, phát triển xứng tầm.

Lãnh đạo TP. Bắc Kạn tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Lãnh đạo TP. Bắc Kạn tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Địa phương

Chiều 11/12, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với Nhân dân năm 2023.

Lên đầu trang
Top