Reatimes.vn

UBND TP.HCM trình đề án xây dựng đô thị thông minh

UBND TP.HCM trình đề án xây dựng đô thị thông minh

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP.HCM Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.
07:02, 10/10/2017

UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho TP, Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở và xây dựng Trung tâm An toàn thông tin TP; đồng thời có ý kiến góp ý, định hướng đối với đề xuất xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Để trở thành một đô thị thông minh, TPHCM cần đạt được 5 mục tiêu tổng quát gồm: nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế thành phố theo hướng kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn (môi trường, anh sinh, văn hóa, an ninh, người dân là trung tâm, được phục vụ tốt hơn); quản lý đô thị thông minh hơn (sử dụng hiệu quả hạ tầng, tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu… với tính dự báo cao); người dân là trung tâm - tham gia quản lý, vận hành đô thị thông minh, giám sát chính quyền; tạo ra một cộng đồng công dân thông minh; cộng tác/hợp tác để thành công - có sự tham gia của tất cả các bên liên quan hướng tới hợp tác lâu dài, bền vững.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng kiến nghị HĐND TP chấp thuận chủ trương cho Ban Điều hành cập nhật Đề án căn cứ vào tình hình thực tiễn của TP và ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai thực hiện Đề án được hiệu quả.

Việc xây dựng đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu là giải pháp mang tính cấp thiết giúp TP.HCM dự báo tốt và giải quyết những thách thức của quá trình đô thị hóa và hỗ trợ việc hiện thực các mục tiêu của 7 chương trình đột phá cùng các bức xúc khác của người dân.

Bên cạnh đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo xuất phát điểm thuận lợi cho việc triển khai các chương trình đột phá cho các giai đoạn tiếp theo./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP