Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Ưu đãi thêm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất: Bộ, địa phương bất đồng quan điểm

Ưu đãi thêm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất: Bộ, địa phương bất đồng quan điểm

Xung quanh việc xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch, Bộ Tài chính đang đứng trước hai luồng ý kiến trái ngược nhau giữa các bộ và các địa phương.
07:02, 24/01/2019
Ưu đãi thêm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất: Bộ, địa phương bất đồng quan điểm

Ưu đãi thêm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất: Bộ, địa phương bất đồng quan điểm

Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính đề xuất chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế chiều cao; dự án xây dựng kí túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực.

Đánh giá về nhiệm vụ này, Bộ Tài chính cho rằng các Nghị định 45/2014, Nghị định 46/2014, Nghị định 135/2016, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Nghị định 57/2018 đã quy định và thực hiện thống nhất về chính sách ưu đãi thuế sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo lĩnh vực và theo địa bàn áp dụng cho cả các dự án du lịch và kí túc xá – nhà ở nêu trên.

Để triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Sở Tài chính mọt số địa phương có hoạt động du lịch; gửi Bộ Tài nguyên Môi trưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp để xin ý kiến.

Kết quả, các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Bình cho rằng việc xây dựng chính sách riêng về ưu đãi thêm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất là không cần thiết.

Các Sở Tài chính (Quảng Ninh, Bình Định) cho rằng việc áp dụng chính sách về đất đai hiện hành là phù hợp với việc triển khai các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài nguyên Môi trường thống nhất với Bộ Tài chính về việc không xây dựng chính sách riêng về tiền thuê đất đối với các dự án du lịch, trong khi đó, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lại đề nghị lấy ý kiến bổ sung toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước về vấn đề này.

Do ý kiến các bộ, địa phương không thống nhất, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án:

Phương án thứ nhất là không xây dựng chính sách ưu đãi thêm liên quan đến thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế chiều cao; dự án xây dựng kí túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực; áp dụng theo chính sách chung hiện hành.

Phương án thứ hai là xây dựng chính sách ưu đãi thêm liên quan đến thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án nêu trên. (không áp dụng chính sách chung). Trường hợp này, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương kiến nghị cụ thể những nội dung cần quy định khác so với chính sách chung.

Bộ Tài chính đề nghị các bên gửi ý kiến về Cục Quản lý công sản trước ngày 30/1/2019 để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP