Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Thời sự

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

Từ ngày 10/07/2018, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ được hưởng ưu đãi về thuế.
05:00, 14/07/2018

Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế sẽ được tính là chi phí hợp lý. Chi phí này sẽ được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. 

Nhà nước có sự khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ cho các đối tượng là người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; người sử dụng lao động, doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Một dãy chung cư cho công nhân ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: anninhthudo

Một dãy chung cư cho công nhân ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Ảnh: anninhthudo

UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ quy hoạch và bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp.

Căn cứ vào từng điều kiện cụ thể, đồng thời trên cơ sở kiến nghị của nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và UBND cấp tỉnh, đối với các khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở, công trình xã hội văn hóa, thể thao cho người lao động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh diện tích khu công nghiệp trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã được giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP