Reatimes.vn

TAG:

văn hóa xã hội

 • 25/05/2022, 06:12

  Văn minh phố

  Văn minh phố

  Bao giờ cũng thế, muốn giữ được nề nếp văn hóa, lối sống văn minh phải xây dựng từ nền tảng gia đình. Giáo dục con trẻ, trước hết phải bằng sự nêu gương của phụ huynh, người lớn từ trong nội thân ra ngoài xã hội...

 • 31/10/2019, 17:10

  Cần xem du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính xã hội hóa cao

  Cần xem du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang tính xã hội hóa cao

  Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận phát triển du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế như chất lượng du lịch chưa cao, sản phẩm chưa phong phú dù những năm qua đã có bước tiến vượt bậc.


TOP