vat

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

Tài chính bất động sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) nhằm tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế giá trị gia tăng (GTGT).

VAT to be reduced by 2% from January 1

VAT to be reduced by 2% from January 1

Policy

The value-added tax (VAT) for most of goods and services will be cut by 2% from January 1, 2024.

Lên đầu trang
Top