Reatimes.vn

VIDEO

28/07/2016 12:02 - GMT+7
Công trình xanh - bắt đầu từ

Công trình xanh - bắt đầu từ " thảm cỏ" hay đột phá về tư duy

Trên thế giới, kiến trúc xanh ngày càng phổ biến và trở thành xu thế tất yếu hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên.

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội


TOP