Reatimes.vn

VIDEO

22/04/2019 06:00 - GMT+7
Dự án BT: Đổi đất nhưng bao giờ mới lấy được hạ tầng?

Talkshow Góc nhìn đa chiều

Dự án BT: Đổi đất nhưng bao giờ mới lấy được hạ tầng?

Hàng loạt dự án BT bị biến tướng thành “những giao dịch ngầm” gây thất thoát. Vậy tại sao không nghiệm thu hạ tầng trước rồi mới bàn giao phần đất quy đổi theo giá trị tương ứng?

Liên Liên (thực hiện)


TOP