Reatimes.vn

VIDEO

05/03/2019 23:30 - GMT+7
Rác thải đô thị vẫn phụ thuộc vào... tiếng chổi tre

Rác thải đô thị vẫn phụ thuộc vào... tiếng chổi tre

Rác thải đô thị đang là một vấn đề nan giải tại Việt Nam, khi lượng rác thải ra ngày càng nhiều, tuy nhiên hệ thống thu gom và xử lý rác vẫn chưa được cải tiến có hiệu quả. Thực tế, vấn đề rác đô thị tại Việt Nam hiện tại vẫn phụ thuộc vào sức chịu đựng của những “chị lao công như sắt như đồng” mà Tố Hữu mô tả gần 60 năm về trước.

Thảo Liên


TOP