Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

20/12/2016 22:01 - GMT+7
REATIMES CHANNEL: Hội thảo

REATIMES CHANNEL: Hội thảo "Triển vọng thị trường BĐS 2017 - Tác động chính sách"

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp các nhà đầu tư nhận diện thực trạng thị trường BĐS Việt Nam 2016 và dự báo triển vọng 2017; giúp các cơ quan hoạch định chính sách tiếp cận ý kiến đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp và các nhà đầu tư về các chính sách mới liên quan đến thị trường BĐS.

Thu Trang


TOP