Reatimes.vn

VIDEO

06/01/2022 09:30 - GMT+7
[VIDEO] Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình

[VIDEO] Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình

Theo các chuyên gia, Hòa Bình hội tụ đầy đủ sự thuận lợi để phát triển bứt phá về bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và đã đến lúc những tiềm năng này cần được đánh thức, hướng tới sự phát triển bền vững.

Nguyễn Hà - Quốc Phú


TOP