Reatimes.vn

VIDEO

01/12/2018 14:31 - GMT+7
Talkshow Sự cân bằng hoàn hảo - số 1: “Kiến trúc trường học

Series phim kiến trúc "Sự cân bằng hoàn hảo"

Talkshow Sự cân bằng hoàn hảo - số 1: “Kiến trúc trường học"

Talkshow Sự cân bằng hoàn hảo - số 1 diễn ra vào 20h30 thứ 6 (30/12/2018) với sự tham gia của KTS Hoàng Thúc Hào và KTS Bùi Bình Minh về chủ đề Kiến trúc trường học.

Mai Hà


TOP