Reatimes.vn

VIDEO

22/12/2018 21:41 - GMT+7
Tập 4: TEAK HOUSE - KTS Phạm Thanh Huy

Series phim kiến trúc "Sự cân bằng hoàn hảo"

Tập 4: TEAK HOUSE - KTS Phạm Thanh Huy

Teak House - ngôi nhà tìm kiếm cái đẹp trong sự giao thoa giữa văn hóa và môi trường, khí hậu – là một dự án tâm đắc của KTS Phạm Thanh Huy. Anh đã tìm hiểu rất kỹ căn nhà này trước khi thiết kế, thậm chí đến ở để hiểu cảm giác, hiện trạng & những nhu cầu của người dùng.

Mai Hà


TOP