Reatimes.vn

VIDEO

15/10/2022 10:37 - GMT+7
Tiềm năng phát triển đô thị và thị trường bất động sản Thanh Hóa

Tiềm năng phát triển đô thị và thị trường bất động sản Thanh Hóa

Với những tiềm năng sẵn có cùng hạ tầng giao thông thuận tiện, Thanh Hoá đang tạo nên làn sóng thu hút đầu tư lớn để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đô thị từ động lực kinh tế biển.

Thảo Bùi


TOP