Reatimes.vn

VIDEO

25/12/2022 09:33 - GMT+7
Bản tin Bất động sản số 4: Gỡ khó cho thị trường bất động sản

Bản tin Bất động sản số 4: Gỡ khó cho thị trường bất động sản

Cân nhắc việc đánh thuế ngôi nhà thứ hai trở đi; Tìm giải pháp để hài hoà lợi ích khi cải tạo chung cư cũ; Tích cực hỗ trợ thị trường bất động sản thông qua cơ chế chính sách dài hạn... là những thông tin nổi bật.

Nhóm Phóng viên


TOP