Reatimes.vn

VIDEO

28/02/2023 13:05 - GMT+7
Bản tin bất động sản số 11: Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ

Bản tin bất động sản số 11: Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ

Thể chế đất đai cần phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ; “Thỏi nam châm” của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.

Nhóm Phóng viên


TOP