Reatimes.vn

VIDEO

20/10/2017 06:26 - GMT+7
Truyền thông thay đổi nhận thức về Công trình Xanh tại Việt Nam

Truyền thông thay đổi nhận thức về Công trình Xanh tại Việt Nam

Gần 50 phóng viên, biên tập viên được cấp Chứng nhận sau khóa Tập huấn báo chí về Công trình Xanh tại Việt Nam do Hiệp hội BĐS Việt Nam tổ chức, dưới sự tài trợ của Capital House.

Nhóm PV


TOP