Reatimes.vn

VIDEO

09/08/2016 23:30 - GMT+7
[Video] Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

[Video] Hội nghị thường vụ BCH Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Sáng ngày 8/8/2016, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ V, nhiệm kỳ III (2011-2016). Ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch Hiệp hội chủ trì Hội nghị.

Nhóm PV


TOP