Reatimes.vn

TAG:

xây dựng công trình xanh tại việt nam

  • 29/12/2017, 06:00

    Việt Nam mới bắt đầu leo dốc trên hành trình phát triển Công trình Xanh

    Việt Nam mới bắt đầu leo dốc trên hành trình phát triển Công trình Xanh

    Trong khi phong trào công trình xanh trên thế giới đã có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, cuộc cách mạng công trình xanh ở Việt Nam chỉ vừa mới bắt đầu với sự tham gia của một số doanh nghiệp đơn lẻ, đang nỗ lực thay đổi nhận thức của thị trường, xã hội với lĩnh vực này.


TOP