TAG:

xuống làng

13/08/2020, 03:47 GMT+7
  • 03/06/2019, 06:00

    Nhất quận công

    Nhất quận công

    Ậy, nước ta nhé, cái quan trọng lại thành tiểu tiết và ngược lại, nhà tôi, toilet cứ phải là số một đã. Ngay cả viết ra thế này, sẽ có không ít người bảo nhà thơ quái gì lại đi bàn về... đi ị, he he.

Thương hiệu nổi bật

TOP