Reatimes.vn

TAG:

ý thức

  • 18/06/2019, 06:00

    Không ai nhường đường cho bạn đâu...

    Không ai nhường đường cho bạn đâu...

    Đọc xong bài viết này của tôi, nếu ai đó không tin hãy ra đường và đi sang đường, bạn sẽ biết ngay tức khắc là tôi nói không ngoa một chút nào. Không có một ai có ý định nhường đường cho bạn đâu.

Thương hiệu nổi bật

TOP